ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница

при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників за

умови казначейського обслуговування

9215 Затверджені бюджетні призначання по загальному фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів із

загального фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників

бюджетних коштів із загального фонду Державного бюджету

упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних

призначень іззагального фондуДержавного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення196

9216 Затверджені бюджетні призначення зі спеціального фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів зі

спеціального фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників

бюджетних коштів зі ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница спеціального фонду Державного бюджету

упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних

призначень зі спеціального фондуДержавного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення

9217 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядник коштів бюджету та

розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених бюджетних

призначень головних розпорядків коштів бюджету і

розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

Державного бюджету. Упродовж року можуть вноситися зміни

(збільшення бюджетних призначень зі спеціальному фонду

держбюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница винятком внесення змін до затверджених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників з

метою їх зменшення

9218 Затвердженізведені бюджетні призначення зі спеціального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду

Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених бюджетних

призначень головних розпорядників коштів бюджету та197

розпорядників другого рівня зі спеціального фонду Державного

бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників з

метою їх зменшення

922 Бюджетні призначення з місцевих бюджетів

9221 Поточні бюджетні призначення із загального фонду місцевих

бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів із

загального фонду місцевих ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів із

загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету

при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за

умови казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9222 Поточні бюджетні призначення зі спеціального фонду місцевих

бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів зі

спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів зі

спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету

при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница за

умови казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9223 Зведені поточні бюджетні призначення із загального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету198

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня із загального фонду місцевих

бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів на

особові рахунки розпорядників за умови казначейського

обслуговування

9224 Зведені поточні бюджетні призначення зі спеціального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня зі спеціального фонду місцевих

бюджетів

За кредитом ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница рахунка проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду

місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум зведених

поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету

при зарахуванні коштів бюджету на особові рахунки

розпорядників за умови казначейського обслуговування

9225 Затверджені бюджетні призначення із загального фонду місцевих

бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів із

загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених

індивідуальних бюджетних призначень головних розпорядників

бюджетних коштів із загального фонду місцевих бюджетів.

Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних

призначень іззагального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення199

9226 Затверджені бюджетні призначення зі спеціального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних

бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів зі

спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників

бюджетних коштів зі спеціального фонду місцевих бюджетів.

Упродовжроку можуть вноситися зміни

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затвердження

індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення

9227 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених

бюджетних призначень головних ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни

(збільшення затверджених зведених бюджетних призначень із

загального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

зведених бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення

9228 Затверджені зведені бюджеті призначення зі спеціального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня зі спеціального фонду місцевих

бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду200

місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни

(збільшення затверджених зведених бюджетних ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница призначень зі

спеціального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

зведених бюджетних призначень розпорядників з метою їх

зменшення

923 Асигнування на взяття зобов’язань ізДержавного бюджету

9231 Асигнування на взяття зобов’язань із загального фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у

загальному фонді Державного бюджету на взяття зобов’язань

розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на

взяття зобов’язань іззагального фондуДержавного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на

взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань

розпорядників коштів бюджету із загального фонду Державного

бюджету на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників

коштів

9232 Асигнування на взяття зобов’язань зі спеціального ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у

спеціальному фонді Державного бюджету на взяття зобов’язань

розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми асигнування на взяття

зобов’язань зі спеціального фондуДержавного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на

взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань

розпорядників коштів бюджету зі спеціального фонду

Державного бюджету на підставі даних Реєстру зобов’язань

розпорядників коштів

924 Асигнування на взяття зобов’язань із місцевих бюджетів

9241 Асигнування на взяття зобов’язань із загального фонду місцевих

бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у

загальному фонді місцевих бюджетів на взяття зобов’язань

розпорядниками бюджетних коштів201

За кредитом рахунка проводяться суми асигнування на взяття

зобов’язань ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница іззагального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на

взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань

розпорядників коштів бюджету із загального фонду місцевих

бюджетів на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників

коштів

9242 Асигнування на взяття зобов’язань зі спеціального фонду

місцевих бюджетів

П Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у

спеціальному фонді місцевих бюджетів на взяття зобов’язань

розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводиться суми асигнувань на взяття

зобов’язань зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на

взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань

розпорядників коштів бюджету зі спеціального фонду місцевих

бюджетів на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників

коштів

925 Ліміти ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница за видаткамиДержавного бюджету

9251 Ліміти за видатками загального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку лімітів за видатками

загальногоДержавного бюджету за умови їх запровадження

За кредитом рахунка проводяться суми лімітів за видатками

загального фондуДержавного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум лімітів за

видатками загального фонду Державного бюджету при

зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за

умови казначейського обслуговування та поточні рахунки,

відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

926 Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань

9261 Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку індивідуальних бюджетних

призначень іззагального фонду Державного бюджету за умови їх

запровадження202

За кредитом рахунка проводяться ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница суми індивідуальних

бюджетних призначень іззагального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунка проводиться зменшення індивідуальних

бюджетних призначень іззагального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського

обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я

розпорядників в установах уповноважених банків

9262 Затверджені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку індивідуальних затверджених

бюджетних призначень іззагального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних

затверджених бюджетних призначень із загального фонду

державного бюджету за помісячним розписом асигнувань.

Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення

індивідуальних затверджених бюджетних призначень із

загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом

асигнувань)

За ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних

затверджених бюджетних призначень розпорядників за

помісячним розписом асигнувань з метою їх зменшення

9263 Зведені бюджетні призначення із загального фонду Державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку зведених бюджетних

призначень із загального фонду Державного бюджету за

помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального

фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня із загального фонду Державного

бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення зведених бюджетних

призначень із загального фонду Державного бюджету та203

розпорядників другого рівня за умови казначейського

обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница ім’я

розпорядників з установах уповноважених банків

9264 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку затверджених зведених

бюджетних призначень іззагального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників

коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із

загального фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня із загального фонду Державного

бюджету за помісячним розписом асигнувань. Упродовж року

можуть вноситися зміни (збільшення затверджених зведених

бюджетних призначень іззагального фонду Державного бюджету

за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених

зведених бюджетних призначень головних розпорядників за

помісячним розписом асигнувань ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница з метою їх зменшення

927 Бюджетні призначення іззагального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань

9271 Бюджетні призначення іззагального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних

бюджетних призначень іззагального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунка проводиться зменшення індивідуальних

бюджетних призначень іззагального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на

реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського

обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я

розпорядників в установах уповноважених банків (у кінці місяця

на підставізвіту розпорядника) 204

9272 Затверджені бюджетні призначення із загального фонду

місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница обліку індивідуальних бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних

бюджетних призначень іззагального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань. Упродовж року можуть

вноситися зміни (збільшення індивідуальних бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до помісячного розпису

асигнувань розпорядника з метою їх зменшення

9273 Зведені бюджетні призначення із загального фонду місцевого

бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку зведених бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального

фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница зведених поточних

бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення зведених бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на

особові рахунки головних розпорядників і розпорядників другого

рівня за умови казначейського обслуговування та поточні

рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах

уповноважених банків

9274 Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П Призначення рахунка: для обліку зведених бюджетних

призначень із загального фонду місцевого бюджету за

помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів205

бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального

фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних

бюджетних призначень ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду

місцевого бюджету. Впродовж року можуть вноситися зміни

(збільшення зведених бюджетних призначень іззагального фонду

місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється, за винятком внесення змін до помісячного розпису

асигнувань розпорядника з метою їх зменшення

93 Планові показники за доходами бюджету

931 Планові показники за доходамиДержавного бюджету

9311 Поточні планові показники за доходами загального фонду

Державного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку сум поточних планових

показників за доходами загального фондуДержавного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами загального фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових

показників за доходами загального фонду Державного бюджету

на суму доходів, що надходять до загального ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница фонду Державного

бюджету

9312 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду

Державного бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум поточних планових

показників за доходами спеціального фонду Державного

бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами спеціального фондуДержавного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових

показників за доходами спеціального фонду Державного

бюджету на суму доходів, що надходять до спеціального фонду

Державного бюджету

9313 Затверджені планові показники за доходами загального фонду

Державного бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за

доходами загального фондуДержавного бюджету206

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами загального фонду Державного бюджету. Впродовж

року можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення

планових показників за доходами загального фонду Державного

бюджету)

За кредитом рахунка впродовж року ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница проведення сум не

здійснюється

9314 Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду

Державного бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за

доходами спеціального фондуДержавного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами спеціального фонду Державного бюджету. Впродовж

року можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення

планових показників за доходами загального фонду Державного

бюджету)

За кредитом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється

932 Планові показники за доходами місцевого бюджету

9321 Поточні планові показники за доходами загального фонду

місцевого бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум поточних планових

показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових

показників за доходами загального ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница фонду місцевих бюджетів на

суму доходів, що надходять до загального фонду Державного

бюджету

9322 Поточні планові показники за доходами спеціального фонду

місцевого бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум поточних планових

показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових

показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів207

на суму доходів, що надходять до загального фонду Державного

бюджету

9323 Затверджені планові показники за доходами загального фонду

місцевого бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за

доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами загального фонду місцевих бюджетів. Упродовж року

можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница планових

показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів)

За кредитом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється.

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду

місцевого бюджету

А Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за

доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за

доходами спеціального фонду місцевих бюджетів. Упродовж

року можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення

планових показників за доходами спеціального фонду місцевих

бюджетів)

За кредитом рахунка впродовж року проведення сум не

здійснюється

94 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

941 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

Державного бюджету

9411 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

загального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку зобов’язань розпорядників

коштів бюджету за коштами загального ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница фонду в межах

асигнувань (лімітів видатків), передбачених у загальному фонді

Державного бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунка проводяться суми зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти

тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями,

підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у

загальному фонді бюджету208

За дебетом рахунка проводяться суми, які зменшують

зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є

результатом від його виконання

9412 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

спеціального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку зобов’язань розпорядників

коштів бюджету за коштами спеціального фонду в межах

асигнувань, передбачених у спеціальному фонді Державного

бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунка проводяться суми зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница, контракти

тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями,

підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у

спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, що зменшують

зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є

результатом його виконання

9413 Фінансові зобов’язання бюджетних коштів за коштами

спеціального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку фінансових зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду

Державного бюджету, що є результатом зобов’язань, які

реєструються на рахунку 9411 “Зобов’язання розпорядників

бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного

бюджету”

За кредитом рахунка проводяться суми зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні

вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница рахунка проводяться суми, проплачені розпорядником

бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою

та іншими платіжними документами за рахунок коштів

загального фонду ізменшують його фінансовізобов’язання перед

сторонніми організаціями

9414 Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за

коштами спеціального фондуДержавного бюджету

П Призначення рахунка: для обліку фінансових зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального209

фонду, що є результатом зобов’язань, які реєструються на

рахунку 9412 “Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за

коштами спеціального фонду Державного бюджету” в межах

асигнувань, передбачених у спеціальному фонді Державного

бюджету на відповідну мету

За кредитом рахунка проводяться суми зобов’язань

розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні

вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань,

передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница суми, які проплачені

розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою

рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за

рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його фінансові

зобов’язання перед сторонніми організаціями

942 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

місцевого бюджету

9421 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами

загального фонду місцевого бюджету

П Призначення рахунка: для обліку зобов’язань розпорядників

коштів бюджету за коштами загального фонду в межах

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentacylidd.html
documentacylpnl.html
documentacylwxt.html
documentacymeib.html
documentacymlsj.html
Документ ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ 15 страница